Новые поступления

Juhan Liiv Juhan Liivi luuletused juhan liiv juhan liivi luuletused isbn 9789949546145
Juhan Liivi Noor-Eestile pühendatud luulekogu, sisaldab 45 luuletust. Ta lendab mesipuu poole Ta lendab lillest lillesse ja lendab mesipuu poole; ja tõuseb kõuepilv ülesse – ta lendab mesipuu poole. Ja langevad teele ka tuhanded: veel koju jõuavad tuhanded ja viivad vaeva ja hoole ja lendavad mesipuu poole. Kuis süda mul tuksud sa rahuta, kuis kipud sa isamaa poole! Kesk kodumaad – siiski nii koduta, mis ihkad sa tema poole! kuis püüad sa välja kahtlusest, kuis ikka leiad sa tema eest, kuis rõhub rusuja voole sind, tungides tema poole! …
144.31 RUR
Juhan Liiv Mu kallis Liisi juhan liiv juhan liivi luuletused isbn 9789949546145
Juhan Liivi huvilised saavad kirjadest rohkesti andmeid kirjaniku hingeseisundite, enesetunde, püüdluste ja armutundmuste kohta. Pidevalt on ta mures ja kimpus oma tervisega. Korduvalt rõhutab Liiv oma vaesust, mis takistab teda ka L. Goldinguga abiellumast. Rahapuudusel jääb teostamata unistus koos Liisaga oma ajalehte välja andma hakata; hiljem räägib luuletaja raamatukaupluse asutamisest. Ka see mõte jääb teostamata.
371.19 RUR
Ernst Enno Rändaja õhtulaul juhan liiv juhan liivi luuletused isbn 9789949546145
Mahuka kogumiku ülesehituse aluseks on Ernst Enno (1875–1934) neli luulekogu: „Uued luuletused”, „Hallid laulud“, „Valge öö“ ja „Kadunud kodu“. Avatsükli „Üksilduse maa“ ja lõpetava tsükli „Kumendavad rannad“ moodustavad kogudes avaldamata luuletused. Ernst Enno on eesti luule puhtakujulisemaid ja sugestiivsemaid lüürikuid. Juhan Liivi ja Gustav Suitsu kõrval andis just tema 20. sajandi esimeste kümnendite jooksul suuna uuele, isikupärasele, moodsale luulele Eestis.
743.87 RUR
Juhan Liiv Peipsi peal juhan liiv juhan liivi luuletused isbn 9789949546145
Kogumik sisaldab eesti kirjandusklassiku proosaloomingu paremiku, kokku üksteist jutustust: “Pildikesi Peipsi rannalt”, “Pahased naabrid”, “Muldmäe Mats”, “Mis sest viimaks sai?”, “Aias”, “Vari”, “Käkimäe kägu”, “Esimesed kirjanikutundmused”, “Peipsi pääl”, “Igapäevane lugu” ja “Nõia tütar”.
299.78 RUR
Juhan Kunder Imelik peegel juhan liiv juhan liivi luuletused isbn 9789949546145
Juhan Kunderi tuntud imemuinasjutus kutsub vana kuningas oma kolm poega enda juurde, et enne surma pärija määrata. Kes isale nooreks tegeva imepeegli koju toob, pärib kuningariigi. Kas kuningriigi valitsejaks saab üks kahest vanemast vennast või noorim, lollpoisiks kutsutud vend, selgub juba muinasjutust.
71.41 RUR
Juhan Maiste Kolmas silm. Essee ilusast maastikust juhan liiv juhan liivi luuletused isbn 9789949546145
Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli professori Juhan Maiste raamat on pühendatud maastikule kui esteetilisele fenomenile, selle kujunemisele ja tõlgendamisele läbi erinevate mõtte- ja kunstivoolude Kreekast tänapäevani. Keskseks mõisteks maailmast ja maastikust kui selle ühest võimalikust peegeldusest aru saamisel ja loomisel on ilu, mis avab inimeses kolmanda silma, mille kaudu maailm meie ümber muutub mitte üksnes rikkamaks, vaid ka sügavamaks, Maastik toob nähtava varjust esile nähtamatu. Maastik annab meie eksistentsile tähenduse ja sunnib peatuma teose ees. Kunsti abil me üksnes ei õpi maailma tundma, vaid loome seda. Maastik on meie vaimu üks suurimaid saavutusi.
928.35 RUR
Peep Ilmet Ajastaja juhan liiv juhan liivi luuletused isbn 9789949546145

Peep Ilmet Ajastaja

624.85 RUR
Peep Ilmet Ajastaja juhan liiv juhan liivi luuletused isbn 9789949546145
Peep Ilmeti luulekogu „Ajastaja“ võtab kokku autori senise lühiluule loomingu. Haikudest ja liivingutest koosnev kogu on jaotatud kuue alapealkirja alla. Esimene osa „Ajastaja“ kujutab suurt aastaringi selle hetkede korduvas kordumatuses. Teise osa „Kulgaasta“ haikud on sündinud Lao-zi „Daodejingi“ üle mõtiskledes. Kolmanda osa „Liivi aasta“ haikud on kirjutatud Juhan Liivi luuletustest lähtudes. Neljas osa „Liivingud“ koosneb autori poolt kasutusele võetud eesti algupäraga luulevormi näidetest. Viies osa „Meelemõlgutuseks“ on autori kaassõna luulekogule, kus ta tutvustab oma vaateid nendele luulevormidele ja ka seda, kuidas tema ise nende kasutamise juurde jõudis. Kaantel on kasutatud kunstnik Agu Pildi tušimaale, mis on valminud just Peep Ilmeti haikude jaoks.
624.85 RUR
Juhan Voolaid Ideaalne taies juhan liiv juhan liivi luuletused isbn 9789949546145
Nõukogude ajal põgenes üksikule soosaarele tagakiusamise eest perekond. Nende eraldatus on aastakümneid olnud täielik ja neil pole aimugi, et Eesti on tänaseks iseseisev; veendumus, et sood ümbritsevas riigis elab nende peale hammast ihuv inimrämps, on püsiv. Nad kütavad ahju ainult öösiti ja kannavad ringi liikudes pea kohal spetsiaalseid varjukeid, et hoida end taevast varitseva vaenlase, lenduri eest. Pikaajaline üksindus on vorminud soosolijate vaateid elule ja välja kujundanud omapärase filosoofia. Kuid ometi ei ole nad üksi. Laugaste keskel, kusagil õige lähedal, elab veel üks veider olend, keegi, kelle jaoks on kärbse ja inimese saatus võrdse kaaluga. Ühel päeval vaikelu rebenebki, käima lükkuvad eripärased sündmused ning soosaarel sündinud noormees peab siirduma linna, et sealt ära tuua maailma kõrgeim kunstiteos, ideaalne taies. „Ideaalne taies” räägib loo erakordsest inimsaatusest. Raamatus heidetakse kõrvalpilk inimühiskonnale, hinnatakse „Kuu pealt kukkunu” vaatepunktist meile nii igapäevaseid asju, arutletakse laiemalt elu mõtte üle, uuritakse, mis on inimese arengu mehhanismideks ja jaotatakse inimkond kaheks: inimrämpsuks ja pärisinimesteks. See on seiklusjutt, kus leidub ohtralt pinget, küllaga mõtlemisainet ja ootamatuid arenguid. Juhan Voolaid (s. 1971) on Tartu kirjanik, hariduselt geograaf. Sahtlisse kirjutamist alustas ta varakult, ent esimene laiemat tuntust pälvinud raamat „Kullamäe lood” ilmus alles aastal 2012. Lasteraamat baseerus kirjaniku isa lapsepõlvemälestustel, sündmuskohaks Viljandi Uueveski linnaosa. Edasi tulid ajaloosugemetega seiklusjutt „Hokimängija Tartu linnamüüril” (2014) ning lühijuttudest koosnev ühiskonnakriitiline „Supergripp Anton” (Hea Lugu 2015). Juhan Voolaid huvitub fotograafiast, kodulinnas on korraldatud tema fotonäitusi ning poelettidelt võib leida tema pildialbumi „Aastaraamis Tartu” (2014).
999.76 RUR
Juhan Nurme Ligimene juhan liiv juhan liivi luuletused isbn 9789949546145
Kaheksateistkümne aastaselt halvatud alakehaga ratastooli jäänud autori jutustus oma elukäigust, inimestest, kellega ta kokku on puutunud ja sellest, kuidas ka pärast haigust ja operatsiooni eluga toime tulla ja sellest rõõmu tunda. Raamat on kirjutatud optimistlikult ja elutargalt, sest autor on inimene, kes pole lasknud ennast elul muserdada.
817.52 RUR